برند سازی

گام های برندسازی در کسب و کار

برند سازی

💢وبینار

❇️ برندینگ در کسب و کار

با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و گروه الوبیزینس

 

❇️محتوا:
آشنایی با مفاهیم برندینگ
بررسی اجزای برند
بررسی مدل های برند سازی
گام های عملی برند سازی

 

🌐 لینک ثبت نام: https://evnd.co/EKHgi

📌مجید صالحی–مشاور توسعه کار و کسب
⭐️عضو پیوسته انجمن علمی بازاریابی ایران