برندسازی در مشاغل خانگی

💢وبینار

❇️ برندسازی در حوزه مشاغل خانگی

با همکاری اداره کل تعاون کار رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی استان قزوین

 

❇️محتوا:
مفاهیم برند و برندسازی
اصول برندسازی
ارتباط برندسازی و بازاریابی

 

 

🌐 لینک ثبت نام: https://web.jedu.ir/b/zz9524050

📌مجید صالحی–مشاور توسعه کار و کسب
⭐️عضو پیوسته انجمن علمی بازاریابی ایران