وبینار مدیریت ارتباط با مشتریان

💢وبینار

❇️ مدیریت ارتباط با مشتریان

با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و گروه الوبیزینس

ویژه پارکهای علم و فنآوری کشور، شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها

 

❇️محتوا:
بررسی مفاهیم و عناصر CRM
بررسی زنجیره ارزش مشتری
جذب و حفظ مشتری
خدمت به مشتری

 

🌐 لینک ثبت نام: https://evnd.co/ssYq5

📌مجید صالحی–مشاور توسعه کار و کسب
⭐️عضو پیوسته انجمن علمی بازاریابی ایران