مقالات

در این قسمت سعی داریم با ارائه مقالات حوزه های مختلف کار و کسب اعم از: بازاریابی،فروش، توسعه بازار، بازاریابی بین الملل، مشتری مداری و مدیریت تجربه مشتری شما را در ارتقای سطح دانش مدیریت و کیفیت خدمات یاری رسانیم.

موضوع مقالات

تحلیل کار و کسب،توسعه بازار،بازاریابی،فروش،تبلیغات،برندینگ،بازاریابی بین الملل، مشتری مداری

کاربرد کوچینگ در فروش (۲)

نحوه اجرای یک جلسه کوچینگ فروش همه چیز با آماده سازی شروع می ش…

کاربرد کوچنیگ در فروش(۱)

کوچینگ فروش: راهنمای بهبود عملکرد تیم فروش   گاهی او…

جایگاه المان های شهر در هویت شهری

نگاهی بر هویت شهری: هویت از مفاهیم پیچیده و عمیق است و مفهومی…